Nabídka služeb

Znalecká kancelář zajistí zpracování znaleckých posudků pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací podniky. Jsme schopni pro Vás zajistit zpracování znaleckých posudků v souvislosti s:

 • transakcemi podle § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • ocenění akcií nebo obchodních podílů při převodech mezi propojenými osobami
  • ocenění majetkových hodnot (pohledávky, závazky, majetková práva apod.) při převodech mezi propojenými osobami
 • transakcemi podle § 183i a následujících zákona č. 513/1996 sb., obchodní zákoník
  • stanovení přiměřené výše protiplnění za účastnické cenné papíry při uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů
 • přeměnami obchodních společností a družstev podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách společností a družstev
  • ocenění jmění obchodních společností při změně právní formy
  • ocenění jmění obchodních společností při fúzi
  • ocenění jmění obchodních společností při rozdělení
  • přezkoumání přiměřené výše vypořádání při převodu jmění na společníka
  • zpracování znaleckých zpráv o přeměnách
 • nabídkami převzetí podle zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí
  • stanovení výše přiměřeného protiplnění při povinné nabídce převzetí
 • prodejem podniku, akcií nebo obchodních podílů v obchodních společnostech nebo jiných majetkových hodnot (pohledávky, majetkový práva apod.)

 

Znalecká kancelář má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu do výše 20.000.000,- Kč u Generali Pojišťovna a. s.