Reference

Znalecká kancelář je založena na dlouhodobých zkušenostech zakladatele znalecké kanceláře Zdeňka Blehy a spolupracujících partnerů v oblasti oceňování majetku.

Zdeněk Bleha se v oblasti oceňování majetku pohybuje od roku 2001, kdy začal pracovat ve znaleckém ústavu. V roce 2006 dokončil specializační kurz Vysoké školy ekonomické, Institutu oceňování majetku, zaměřeného na oceňování podniku a byl Krajským soudem v Hradci Králové zapsán do seznamu znalců pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniku.

Za dobu působení ve znaleckém ústavu zpracoval nebo se podílel na zpracování více jak 700 znaleckých posudků zaměřených především na oceňování podniku, akcií a obchodních podílů a přezkoumávání transakcí mezi propojenými osobami. Během svého působení spolupracoval s širokým spektrem klientů zahrnující fyzické osoby, soudy všech úrovní i nadnárodní společnosti a advokátní kanceláře. 

Od října 2012, kdy ukončil působení ve znaleckém ústavu, se věnuje problematice oceňování v rámci vlastní znalecké kanceláře.


 

Znalecká kancelář se podílela na zpracování znaleckých posudků pro následující klienty:

Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 10/2015
Stanovení vypořádacího podílu ve společnosti s ručením omezeným
Stavovská s. r. o. 10/2015
Ocenění části závodu pro účely nepeněžitého vkladu
Okresní soud v Pardubicích 09/2015
Ocenění podniku fyzické osoby pro účely vypořádání zaniklého společného jmění manželů
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 09/2015
Ocenění obchodního podílu pro účely převodu mezi spřízněnými osobami
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 08/2015
Stanovení tržní hodnoty obchodního podílu
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 06/2015
Stanovení tržní hodnoty obchodního podílu
LEVEL s. r. o. 05/2015
Přezkoumání kupní ceny za převod obchodních aktivit
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 05/2014
Stanovení tržní hodnoty obchodního podílu
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 04/2015
Stanovení tržní hodnoty obchodního podílu pro účely prodeje
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 03/2015
Ocenění jmění pro účely změny právní formy podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 03/2015
Stanovení tržní hodnoty obchodního podílu
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 02/2015
Stanovení tržní hodnoty akcií
Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích 01/2015
Ocenění majetkové podstaty dlužníka pro účely insolvenčního řízení
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 12/2014
Ocenění obchodního podílu pro účely převodu mezi spřízněnými osobami
STATECH s. r. o. 11/2014
Vyčíslení bezdůvodného obohacení
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 11/2014
Ocenění obchodního podílu pro účely převodu mezi spřízněnými osobami
Krajský soud v Hradci Králové 10/2014
Ocenění majetkové podstaty dlužníka pro účely insolvenčního řízení
SPECULAB v. o. s. 10/2014
Ocenění jmění pro účely změny právní formy podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 08/2014
Ocenění obchodního podílu pro účely převodu mezi spřízněnými osobami
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 08/2014
Ocenění obchodního podílu pro účely převodu mezi spřízněnými osobami
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 08/2014
Ocenění obchodního podílu pro účely převodu mezi spřízněnými osobami
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 06/2014
Ocenění jmění pro účely změny právní formy podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 06/2014
Ocenění jmění pro účely změny právní formy podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 06/2014
Ocenění obchodního podílu pro účely převodu mezi spřízněnými osobami
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 06/2014
Ocenění obchodního podílu pro účely převodu mezi spřízněnými osobami
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 04/2014
Stanovení tržní hodnoty obchodního podílu pro účely prodeje
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 03/2014
Ocenění jmění pro účely změny právní formy podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 02/2014
Ocenění pohledávky pro účely převodu mezi propojenými osobami podle § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Okresní soud v Pardubicích 12/2013
Stanovení hodnoty podílu na sdružení fyzických osob pro účely vypořádání SJM
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 10/2013
Ocenění akcií společnosti pro účely převodu mezi propojenými osobami podle § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 10/2013
Stanovení přiměřené výše protiplnění za akcie společnosti v souvislosti s uplatněním práva výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 09/2013
Ocenění obchodního podílu pro účely nepeněžitého vkladu podle § 59 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Plynostav Pardubice a. s. 09/2013
Ocenění akcií dceřinné společnosti pro účely převodu mezi propojenými osobami podle § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 09/2013
Stanovení tržní hodnoty obchodního podílu pro účely převodu mezi propojenými osobami podle § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 08/2013
Stanovení tržní hodnoty akcií
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 08/2013
Stanovení tržní hodnoty akcií
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 07/2013
Stanovení tržní hodnoty obchodního podílu pro účely převodu mezi propojenými osobami podle § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 06/2013
Ocenění pohledávky pro účely převodu mezi propojenými osobami podle § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 06/2013
Stanovení tržní hodnoty společnosti
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 06/2013
Ocenění jmění pro účely změny právní formy podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 05/2013
Stanovení přiměřené výše protiplnění za akcie společnosti v souvislosti s uplatněním práva výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 05/2013
Ocenění akcií pro účely převodu mezi propojenými osobami podle § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 05/2013
Ocenění akcií pro účely převodu mezi propojenými osobami podle § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 04/2013
Ocenění jmění pro účely změny právní formy podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 04/2013
Ocenění odštěpované části jmění podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 02/2013
Stanovení tržní hodnoty obchodního podílu
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 12/2012
Stanovení tržní hodnoty společnosti
Klient neudělil souhlas se zveřejněním jména 12/2012
Stanovení hodnoty obchodních podílů pro účely nepeněžitého vkladu podle § 59 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Bühler CZ s. r. o. 10/2012
Ocenění pohledávek
Okresní soud v Pardubicích
Znalecké posudky pro účely soudních řízení (3x)