Soudní znalec Zdeněk Bleha

Soudní znalec Zdeněk Bleha

Soudní znalec Zdeněk Bleha

Nabízím zpracování znaleckých posudků pro účely transakcí mezi nezávislými subjetky i v rámci koncernu, pro účely soudních nebo trestních řízení. Poskytuji služby jak fyzickým osobám, tak i právnickým osobám a orgánům veřejné moci.

Nabízím zpracování znaleckých posudků pro účely transakcí mezi nezávislými subjetky i v rámci koncernu, pro účely soudních nebo trestních řízení. Poskytuji služby jak fyzickým osobám, tak i právnickým osobám a orgánům veřejné moci.

Nabízím zpracování znaleckých posudků pro účely transakcí mezi nezávislými subjetky i v rámci koncernu, pro účely soudních nebo trestních řízení. Poskytuji služby jak fyzickým osobám, tak i právnickým osobám a orgánům veřejné moci.

Něco o mně

Něco o mně

Něco o mně

V oboru oceňování majetku se pohybuji již více jak 20 let. Od roku 2001 jsem působil v rámci znaleckého ústavu, kde jsem se podílel na zpracování stovek znaleckých posudků. Od roku 2012 působím v rámci vlastní kanceláře zaměřené na oceňování podniku / obchodního závodu.

V oboru oceňování majetku se pohybuji již více jak 20 let. Od roku 2001 jsem působil v rámci znaleckého ústavu, kde jsem se podílel na zpracování stovek znaleckých posudků. Od roku 2012 působím v rámci vlastní kanceláře zaměřené na oceňování podniku / obchodního závodu.

V oboru oceňování majetku se pohybuji již více jak 20 let. Od roku 2001 jsem působil v rámci znaleckého ústavu, kde jsem se podílel na zpracování stovek znaleckých posudků. Od roku 2012 působím v rámci vlastní kanceláře zaměřené na oceňování podniku / obchodního závodu.

Co očekávat

Rychlost a kvalita

Díky dlouholetým zkušenostem budou mé služby vždycky dodány rychle a kvalitně.

Skvělá komunikace

Díky skvělé komunikaci budou splněna všechna vaše přání a požadavky.

Co očekávat

Co očekávat

Rychlost a kvalita

Rychlost a kvalita

Díky dlouholetým zkušenostem budou mé služby vždycky dodány rychle a kvalitně.

Díky dlouholetým zkušenostem budou mé služby vždycky dodány rychle a kvalitně.

Skvělá komunikace

Skvělá komunikace

Díky skvělé komunikaci budou splněny všechny vaše přání a požadavky.

Díky skvělé komunikaci budou splněny všechny vaše přání a požadavky.

Služby

Jako soudní znalec mám sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu do výše Kč 10.000.000,-- u Generali Česká pojišťovna a. s.

Pojištění

Služby

Oceňování podílů v obchodních společnostech a družstvech

Uvažujete o prodeji svého podílu v obchodní společnosti? Potřebujete vypořádat společné jmění manželů nebo majetek v rámci pozůstalostního řízení? Chystáte změny v rámci holdingových struktur a budete převádět nebo vkladat podíly v obchodních společnostech? Ve všech případech zpracuji znalecký posudek, který stanoví hodnotu podniku / obchodního závodu jako celku a z toho odvodí hodnotu příslušného podílu v obchodní společnosti.

Chystáte fúzi nebo rozdělení obchodních společností? Připravujete změnu právní formy na společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost. Plánujete převod jmění na společníka? Ve všech těchto případech připravím znalecký posudek vyžadovaný zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev (Zákon č. 125/2008 Sb.)

Přeměny obchodních společností

Squeez-out

Zamýšlíte uplatnit právo na přechod účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře a vytěsnit tak minoritní akcionáře z akciové společnosti? Připravím znalecký posudek, jeho předmětem bude stanovení přiměřené výše protiplnění vyžadované Zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.).

Transakce s podnikem, obchodním závodem

Potřebujete jako fyzická/právnická osoba převést svůj podnik/obchodní závod na jinou osobu? Potřebujete vypořádat společné jmění manželů? Připravím pro tyto případy znalecký posudek, jehož předmětem bude podnik / obchodní závod fyzických i právnických osob, a který stanovi jeho hodnotu pro účely vypořádání, úplatných převodů nebo nepeněžitých vkladů.

Znalecké posudky pro účely soudního a trestního řízení

Potřebujete znát hodnotu podniků, obchodních závodů nebo podílů v obchodních společnostech pro účely rozhodování v rámci soudních nebo trestních řízení? Připravím znalecký posudek, jehož předmětem bude ocenění podniku / obchodního závodu jako celku, i z toho odvozených hodnot podílů obchodních společností.

Pojištění

Jako soudní znalec mám sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu do výše Kč 10.000.000,-- u Generali Česká pojišťovna a. s.

Kontakt

bleha@bleha-partneri.cz

+420 723 744 201

Kontakt

bleha@bleha-partneri.cz

+420 723 744 201

Služby

Jako soudní znalec mám sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu do výše Kč 10.000.000,- u Generali Česká pojišťovna a. s.

Pojištění

Kontakt

bleha@bleha-partneri.cz

+420 723 744 201